دوشنبه 26 آذر 1397   08:53:04
دفتر نظارتدفتر نظارت
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
يكشنبه 25 آذر 1397 12:36:51
معرفی و شرح وظایفمعرفی و شرح وظایف
 
وظايف گروه نظارت و ارزيابي بر اساس مصوبه بهمن ماه 1387 هيات امناي محترم دانشگاه قم به شرح ذيل مي باشد:
 
 
1- اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
2- ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز.
3- تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارايه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه.
4- همکاري با گروه‌هاي اعزامي نظارت و ارزيابي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
5- ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزايابي دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
6- تهيه گزارش مربوط به کيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزشي کشور و ارايه آن به رياست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.
7- ارزيابي ارتقاء کيفيت و کميت فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان کارآيي برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌هاي تعيين شده.
8- جمع‌آوري و ارايه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود کيفيت آموزشي در دانشگاه.
9- ارزيابي روش تدريس اعضاء هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تکميل فرم‌هاي پرسش‌نامه توسط دانشجويان و نظرخواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.
10- بررسي و تصويب طرح‌هاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه.
11- بررسي وضعيت آموزشي، پژوهشي، و رفاهي اعضاء آموزشي دانشگاه و يافتن شاخص‌ها و عوامل تأثيرگذار بر کيفيت آموزش.
12- بررسي و ارزيابي مستمر کارکرد گروه‌هاي آموزشي، دانشکده‌ها و واحدهاي دانشگاهي و ارايه گزارش به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
 
 
13- بررسي مشکلات و موانع رشد کيفي آموزش در دانشگاه و ارايه طرح‌هاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح کيفي آموزشي دانشگاه .
14- ارتباط با دانشگاه‌هاي معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و استفاده بهينه از آن .
15- برنامه ريزي و ارزيابي منظم فعاليت‌هاي مديران مرتبط با امور آموزشي دانشگاه .
16- پيشنهاد برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران دانشگاه در جهت ارتقاي کيفيت آموزشي و مديريت آموزشي دانشگاه .
17- انجام بررسي‌هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه‌هاي درسي و آموزشي و ارايه پيشنهاد به معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي .
18- تهيه آيين‌نامه و تحصيلات تکميلي .
19- تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه مربوط .
20- نظارت بر نحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه .
21- نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه و ارايه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه .
 
 
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما